ÖĞRENCİ GRUPLARI
Öğrenci grupları, sinemanın farklı alanlarıyla ilgilenen öğrencilerin tümüyle kendi insiyatifleri çerçevesinde kurduğu ve söz konusu alanda kendi istekleriyle faaliyetlerde bulundukları çalışma gruplarıdır. Film Merkezi, öğrenci gruplarına, film arşivini ve çekim-kurgu olanaklarını kullanma, film gösterimi yapma, çalışma alanlarındaki uzman isimleri merkeze davet etme gibi konularda destek olmaktadır. Katılımcılarının kendi istekleriyle kurulan bu gruplar, öğrenciler arasındaki kolektif çalışma ruhunu ve işbirliğini pekiştirmekte; onlara kendilerini belli bir konuda, yine kendi çabalarıyla geliştirme imkanı sunmaktadır. Şu an merkez dahilinde, Kısa Film ve Belgesel alanlarında faaliyet gösteren öğrenci grupları mevcuttur. Süreç içerisinde, tümüyle öğrencilerin isteklerine bağlı olarak farklı gruplar da kurulabilecektir.