Kaydedilen Çocuk – Çocuğun İnsan Hakları ve Sinema Atölyesi MAFM’de başlıyor

Kaydedilen Çocuk Atölyeleri başlığı altında 18 Şubat-8 Nisan tarihleri arasında, filmlerdeki çocuk temsillerini çocuk haklarını merkeze alarak tartışacağımız atölyeler gerçekleştireceğiz. Kendi çocukluğumuzdan, deneyimlerimizden ve “çocuk” algımızdan hareketle, filmlerdeki çocuk temsillerini konuşacağız. Bu atölyelerde, “başka bir çocukluk mümkün mü?” sorusu çevresinde, çocuk imgesinin bir daha düşünmeye ve alternatiflerini beraberce yaratmaya çalışacağız.


kaydedilen_cocuk

 

 

 

 

 

8. Atölye – 08 Nisan Pazartesi  – 18:00 

“Çocuk ve İktidar” 

Gerçekleştireceğimiz sekizinci ve şimdilik Mithat Alam Film Merkezi’ndeki son atölyemizde Andrés Wood’un 2004 yılında çektiği Machuca filmini izleyeceğiz. Ardından 1973 yılında Şili darbesinin yaşandığı yıllarda geçen filmde, Pedro Machuca ve Gonzola Infante üzerinden toplumsal çatışma, sınıf mücadelesi ve kutuplaşmada varolmaya çalışan çocuk imgesinin sinemada nasıl yer bulduğunu çocuk hakları perspektifinden tartışacağız.

 

 

 

 

 

 

 


Kaydedilen Çocuk Kimdir?
Kameranın icadından bugüne uzanan sinema tarihindeki çocuğun, bir birey olarak varoluş serüvenini inceleyen ve çocuğun bu varoluş hallerinin çoğalarak çeşitlenmesini amaçlayan bir oluşumdur. Kaydedilen Çocuk, çocuğun çoğu filmde “sembol” olmaktan öteye geçemeyişinin hak ihlallerine zemin hazırladığını öne sürer. Bu nedenle çocuğun insan haklarına ve sinemaya ilgi duyan herkesin katkısına açık atölyelerle sinemada çocuğun hak sahibi eşit bir birey olarak varoluşunu çocuklarla birlikte savunmayı amaçlar.