FİLMLERLE TÜRKİYE’DE AŞKIN HÂLLERİ

Filmlerle Türkiye’de Aşkın Halleri Semineri

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, Mithat Alam Film Merkezi ve Altyazı Sinema Dergisi ortak eğitim programıdır

 

Aşk hiçbir zaman kendi hâlinde kalmaz, kendi hâline bırakılmaz. Tarihsel ve toplumsal dinamiklerle şekillenen aşk insanlık durumlarını anlamak için kilit bir kavramdır. Filmlerle Türkiye’de aşkın hâllerini incelerken aslında tüm bir yaşama kültürünü ve o arka plandan yansıyanları da mercek altına alacağız. Türkiye’de 1950’lerden bu yana yapılmış filmlerde aşkın temsilini zaman, mekân, sınıf ve toplumsal cinsiyet kavramları etrafında tartışacak olan bu eğitim programında değişen dönemlerde aşkı anlatırken bireysel ve toplumsal dinamikleri anlamaya çalışacağız. Sosyal bilimciler, edebiyatçılar ve sinemacıların birlikte yürütecekleri bu seminer dizisi disiplinlerarası tartışma yöntemi ile hem Türkiye’de insan ilişkilerinin dinamiklerini aşk çerçevesinden incelemeyi hem de katılımcılara “film okuma” konusunda içgörü kazandırmayı hedefliyor.

 

 

Kimler katılabilir:
Konuya ilgi duyan herkes.

 

Tarih & Saat:
11 Nisan 2017 – 30 Mayıs 2017, 19:00-21:00
Salı günleri, 8 Hafta (Toplam 16 Saat Seminer + Film Gösterimleri)
Her seminer öncesi isteyenlerin katılabileceği film gösterimi, Mithat Alam Film Merkezi, 16:30

 

Mekân:
Mithat Alam Film Merkezi, Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi

Ücret:
Tam 900 TL (KDV dahil) // Öğrenci & Öğretmen 700 TL (KDV dahil)

 

Kayıt ve Detaylı Bilgi:
Belkıs Bülbül Kılıç, BÜYEM Eğitim Sorumlusu
E-posta: belkis.kilic@boun.edu.tr
Telefon: (0212) 257 31 27-28, (0212) 359 47 58

 

filmlerle-turkiyede-ask-afis-l

 

 

PROGRAM

1. HAFTA, 11 Nisan 2017, Salı, 19:00-21:00

Eskiyle Yeninin Arasında Büyüme Hikâyeleri

Kabuk değiştiren Türkiye’nin modernleşme sancıları, gündelik yaşamın değişimi ile aşk hikâyelerinin kayıp bir geçmişi yankılaması…

Film: 
Ah Güzel İstanbul (Atıf Yılmaz, 1966)

Eğitmenler: 
Biray Kolluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Övgü Gökçe, Altyazı Dergisi

2. HAFTA, 18 Nisan 2017, Salı, 19:00-21:00

Bireyleşme ve Temsil Krizi

Bireyleşme, geleneksel olandan kopuş ve aşk hikayesinin parçalanması. Aşk asla sadece aşk değil artık… Kurgusal olanla gerçekliğin çarpışması.

Film: 
Aaahh Belinda (Atıf Yılmaz, 1986)

Eğitmenler: 
Murat Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi
Zeynep Dadak, Altyazı Dergisi

3. HAFTA, 25 Nisan 2017, Salı, 19:00-21:00

Taşradan Kente, Kentten Taşraya

Taşradam kente göç edenlerin hikayelerinde aşkın bir imkan olarak belirlenmesi…

Film:

Gurbet Kuşları (Halit Refiğ, 1964)

Eğitmenler: 

Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Fırat Yücel, Altyazı Dergisi

 4. HAFTA, 2 Mayıs 2017, Salı, 19:00-21:00

Sınır Tanımayan Aşk

Yeşilçam melodramının yıkımı ve acımasız yeni dünya. Şehirlerin, ülkelerin, kültürlerin sınırlarını zorlayan aşk hikâyeleri…

Film: 
Duvara Karşı (Fatih Akın, 2004)

Eğitmenler: 
Zeynep Uysal, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Ayça Çiftçi, Altyazı Dergisi

5. HAFTA, 9 Mayıs 2017, Salı, 19:00-21:00

Sınıflararası İmkânsız Aşk

Eski Yeşilçam filmlerinin “zengin kız fakir oğlan” saf aşkının gerçek sınıfsal çatışma ile yer değiştirmesi…

Film: 
Acı Hayat (Metin Erksan, 1962)

Eğitmenler: 
Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Enis Köstepen, Altyazı Dergisi

6. HAFTA, 16 Mayıs 2017, Salı, 19:00-21:00

Aşk ve Şiddet

Aşktan beslenen şiddetin 1980 sonrası Türkiyesindeki dinamikleri…

Film: 
Üç Maymun (Nuri Bilge Ceylan, 2008)

Eğitmenler: 
Biray Kolluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Ali Deniz Şensöz, Altyazı Dergisi

7. HAFTA, 23 Mayıs 2017, Salı, 19:00-21:00

Kadınlık ve Cinsel Özgürleşme

Feminist hareketler, modernleşme, batılılaşma ve cinsel özgürlüklerin genişlemesi sürecinde Türkiye’de kadınlar ve aşk…

Film: 
İki Genç Kız (Kutluğ Ataman, 2005)

Eğitmenler: 
Olcay Akyıldız, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Gülengül Altıntaş, Altyazı Dergisi

8. HAFTA, 30 Mayıs 2017, Salı, 19:00-21:00

Toplumsal Cinsiyet ve Özyıkım

Farklı cinsel kimlikler ve özyıkıma sürükleyen aşk.

Film: 
Masumiyet (Zeki Demirkubuz, 1997)

Eğitmenler: 
Olcay Akyıldız, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Senem Aytaç, Altyazı Dergisi